• Nabavke
  • Novosti

  • Odluka i plan nabavki za 2023. godinu

    Ako imate poteskoce sa ucitavanjem PDF fajla, kliknuti ovdje.


  • Plan nabavki 2022

    Ako imate poteskoce sa ucitavanjem PDF fajla, kliknuti ovdje.


  • Pregovarački postupak 04-PP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI ROBE           TENDERSKA DOKUMENTACIJA    

        

Osnovni elementi ugovora i izmjena ugovora

Redni brojOpis i Oznaka po Jedinstevenom rječniku javne nabaveVrstu postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki, za postupke javne nabavke za koje postoji obaveza objave obavještena o dodjeli ugovoraPodateke o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period i dr.)Osnovne elemente ugovora/okvirnog sporazuma  (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period i dr.)Opis izmjene osnovnih elemenata ugovra sa datumom izmjeneOstatak vrijednost ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma (nakon zaključenja pojedinačnog ugovora)Datum zaključenja ugovoraDatum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednostNapomena/obrazloženje (značajnije izmjene, raskid ugovora i sl.)
1. 44210000-5

 Otvoreni postupak 1309-1-1-160/16

Predmet ugvora Sigma korita (rine) za skat TS-74   164 komada

 BNT Holding d.d. Novi Travnik (12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisa, plaćanje 151 dan od dana zaprimanja računa za urednu isporuku, garantni period 12 mjeseci)

 79.540,00 bez PDV-a

12 mjeseci period važenja, rok izvršenja isporuke robe 20 dana od dana prijema narudžbenice i rok plaćanja odgođeno 151 dan od dana prijema fakture. Rok izvršenja isporuke robe 20 dana od dana slanja narudžbenice

 – – 06.10.2016. godine  
2. 14523000-3Direktni sporazum 1309-8-1-342/16 Predmet ugvora: Bronza količina ugovora  1 komad od 1 metra Remont S d.o.o. Kakanj (12 mjeseci trajanje ugvora, plačanje 30 dana od dana zaprimanja računa za urednu isporuku) 1.380,00 KM bez PDV-a, trajanje ugovora 12 mjeseci od dana obostranog potpisa, plačanje 30 dana oda dana zaprimanja računa za urednu isporuku robe isporuka robe 3 dana od dana slanja narudžbenice – – 13.07.2016. godine 28.10.2016. godine 
3. 39563530-0 Direktni sporazum 1309-8-1-345/16 Predmet ugovora: Rebrasta luknja 20 metara Remont S d.o.o. Kakanj (12 mjeseci trajanje ugvora, plačanje 30 dana od dana zaprimanja računa za urednu isporuku) 1.280,00 KM bez PDV-a trajanje ugvora 12 mjeseci, plačanje 60 dana od dana obostranog potpisa ugovora; rok izvršenja isporuke robe 7 dana od dana slanja narudžbenice – –19.09.2016. godine 28.10.2016. godine 
4. 14211000-3 Direktni sporazum 1309-8-1-232/16 Predmet ugvora: Prljava obala pjesak ukupna količina ugovora 200 m3Kalvarija Cop d.o.o. Vitez (12 mjeseci od dana obostrano stupanja na snagu; plačanje 60 dana od dana prijema računa za urednu isporuku robe. 1.680,00 KM bez PDV-a trajanje ugovora 12 mjesci; 60 dana od dana prijema računa;  1 dana od ispostavljanja narudžbenice –naručeno 130 m; ostatak 70 mna dan 10.11.2016. godine 04.07.2016. godine  
5. 43000000-3 Direktni sporazum 1309-8-1-226/16 Predmet ugvora: Mašina za paljenje mina 2 komada  i minerski omometara 1 komada Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko ( 12 mjeseci; plačanje avans; isporuka robe 3 dana od dana slanja narudžbenice. 4.807,00 KM bez PDV-a; trajanje ugvora 12 mjeseci; garantni rok 12 mjeseci – 20.07.2016. godine 22.07.2016. godine 
6. 24600000-3Otvoreni postupak 1309-1-1-164-3-39/16 Predmet ugovora : Ekslpoziv metanski; ugovorena količina: 46.341 kg Eu Explozive d.o.o. Zenica (12 mjesec od dana obostranog potpisa ugovora; plačanje 62 dana od dana isporuke robe; isporuka robe 3 dana od dana slanja naružbenice 151.998,48 KM bez PDV-a trajanje ugvora 12 mjeseci, plačanje 62 dana od dan prijema računa. – naručeno: 3.000 kg 28.10.2016. godine 14.10.2016. godine  
7.24600000-0postupak 1309-1-1-164-3-39/16 Predmet ugovora : Električni detonatori MMHED-Cu; ugovorena količina: 93.157 komadaPobjeda d.o.o. Goražde (12 mjeseci od dana obostranog potpisa ugovora; plačanje 61 dana od dana isporuke robe i fakture; ipsoruka robe 7 dana od dana slanja narudžbenice184.450,86 KM bez PDV-a trajanje ugovora 12 mjeseci ; plačanje 62 dana od dana prijema računanaručeno :5.000 komada 18.10.2016. godine14.10.2016.godine  
8. 42141200-1 Direktni sporazum 1309-8-1-279/16 Predmet ugvor. Kučišta za ležajeve 22224  ; Količina 2 komada Remont S d.o.o. Kakanj (12 mjeseci trajanje ugvora, plačanje 90 dana od dana zaprimanja računa za urednu isporuku, rok isporuke robe 5 dana od dana slanja narudžbenice 2.650,00 KM bez PDV-a trajanje ugvora 12 mjeseci od dana obostranog potpisa,garantni rok zarobu 3 godine od datum sasatavljanja zapisnika o kvanitativnom i kvalitativnom prijemu – – 15.07.2016. godine 01.09.2016 
9.42122130-0Direktni sporazum 1309-8-1-240/16 Predmet ugvora: Djelovi za centrifugalnu pumpu (radna kola za centrifuglanu pumpu za vodu  7 komada; osovina za centrifugalnu pumpu 1 komad; bronzane piksne 7 komada; ležaj SKF 22307 1 komad ležaj NU 307  1 komad; i bočna dekla 2 komada.Real Kem d.o.o. Konjic (1 mjesec trajanje ugovora; plačanje 30 dana oda dana prijema računa za urednu isporuku robe; isporuka robe 1 dan od dana prijema narudžbenice5.965,00 KM bez PDV-a; 1 mjesec dana trajanje ugovra od dana obostranog potpisa; garanti rok za robu 12 mjeseci28.07.2016 godine02.08.2016. godine 
 10   Treasure d.o.o. Zenica 12 mjeseci trajanje ugovora;
plačanje se vrši 60 dana od dana zaprimanja fakture za urednu isporuku robe isporuka robe 15 dana od prijema naruđbenice
 330.000,00 KM
bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisivanja garanti rok za robu 12 mjeseci
   29.06.2017 godine 29.06.2018 godine 
 11   ŠPD”Srednjobosanske šume” ŠGD ŠSB” Donji Vakuf 12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši 30 dana od dana zaprimljene fakture za uredno isporučenu robu rok isporuke 15 dana od slanja naruđbenice. 81.240,00 KM
bez PDV-a  12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisivanja 
   26.06.2018 godine 26.06.2019 godine 
 12    Sanitacija d.o.o. 12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši u roku od 7 dana od dana zaprimanja fakture , rok izvršenja usluge 2 dana od slanja naruđbenice  2.000,00 KM
bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisivanja 
   28.06.2018 godine 28.06.2019 godine 
 13   Hifa Petrol  d.o.o. 12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši u roku od 60 dana od dana zaprimanja fakture rok izvršenja usluge je 24 sata od slanja naruđbenice 256.780,00 KM
bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisivanja 
   22.06.2018 godine 22.06.2019 godine 
 14   MMF d.o.o. Kakanj
12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši u roku 60 dana od dana zaprimljene fakture rok izvršenja usluge je 24 sata od slanja naruđbenice
 89.000,00 KM
bez PDV-a  12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisivanja 
   07.06.2018 godine 07.06.2019 godine 
 15   Treasure d.o.o. Zenica 
12 mjeseci trajanje ugovora  plačanje se vrši avansno  rok izvršenja isporuke robe je 3 dana od slanja naruđbenice
 33.800,00 KM bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisivanja    07.06.2018 godine 07.06.2019 godine 
 16   Elmax d.o.o Ljubuški
12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši u roku od 60 dana od dana zaprimljene fakture rok izvršenja isporuke robe  je 24 sata od prijema naruđbenice 
 3196,50 KM
bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisivanja 
   30.04.2018 godine 30.04.2019 godine 
 17   Nexen d.o.o. Banja Luka 12 mjeseci trajanje ugovora  plačanje se vrši u roku od 60 dana  od zapremine fakture  rok izvršenja isporuke robe  je 30 dana od dana slanja naruđbenice  7.447,50 KM
bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisivanja 
   30.04.2018 godine 30.04.2019 godine 
 18   Nexen d.o.o. Banja Luka 12 mjeseci trajanje ugovora  plačanje se vrši u roku od 60 dana  od zapremine fakture  rok izvršenja isporuke robe  je 30 dana od dana slanja naruđbenice  5.498,81 KM
bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisivanja 
   30.04.2018 godine 30.04.2019 godine 
 19   Multiteh inžinjering d.o.o. Zenica 12 mjeseci trajanje ugovora  plačanja se vrši u roku od 30 dana od dana zaprimljene fakture izvršenje isporuke robe je 5 dana od slanja naruđbenice  18.080,00 KM
bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisivanja 
   26.04.2018 godine 26.04.2019 godine 
 20   EN UNION d.o.o. Tuzla 12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši odgođeno 60 dana od dana zaprimljene fakture, rok isporuke 90 dana od slanja naruđbenice  2.700,00 KM
bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisivanja 
   26.04.2018 godine 26.04.2019 godine 
 21    EN UNION d.o.o. Tuzla 12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši odgođeno 60 dana od dana zaprimljene fakture, rok isporuke 90 dana od slanja naruđbenice  75.800,00 KM
bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisivanja 
   26.04.2018 godine 26.04.2019 godine 
 22     EN UNION d.o.o. Tuzla 12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši odgođeno 60 dana od dana zaprimljene fakture, rok isporuke 90 dana od slanja naruđbenice   64.900,00 KM
bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisivanja 
   26.04.2018 godine26.04.2019 godine 
 23   Treasure d.o.o. Zenica 12 mjeseci trajanje ugovora ,Plačanje se vrši odgođeno 60 dana od dana zaprimljene fakture rok isporuke 15 dana od dana slanja naruđbenice 3.599,89 KM
bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisivanja 
   08.05.2018 godine 08.05.2019 godine 
 24   Rudarski institut d.d. Tuzla 12 mjeseci trajanje ugovora ,plačanje se vrši u roku od 60 dana od dana izvršene usluge i ispostavljene fakture  rok izvršenja usluge je 15 dana od slanja naruđbenice 5.900,00 KM
bez PDV-a12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog potpisivanja 
   07.05.2018 godine 07.05.2019 godine 
 25   Konvar d.o.o. Sarajevo 12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši odgođeno 30 dana na osnovu predračuna rok izvršenja isporuke robe je 24 sata od  ispostavljanja naruđbenice 1.598,00 KM
bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog podpisivanja.
   12.04.2018 godine 12.04.2019 godine 
 26   INZIO d.o.o. Tuzla 12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši u roku od 60 dana od zaprimanja fakture,rok izvršenja usluge je 90 dana od dana slanja naruđbenice. 5.300,00 KM
bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog podpisivanja 
   20.04.2018 godine 20.04.2019  godine 
 27    INZIO d.o.o. Tuzla 12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši u roku od 60 dana od zaprimanja fakture,rok izvršenja usluge je 90 dana od dana slanja naruđbenice. 14.500,00 KM
bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog podpisivanja 
   20.04.2018 godine 20.04.2019 godine 
 28   MMF d.o.o.- Kakanj 12 mjeseci trajanje ugovora  rok izvršenja isporuke robe je 24 sata način plačanja odgođeno 60 dana od dana prijema fakture. 43.800,00 KM bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog podpisivanja    18.12.2017 godine 18.12.0218 godine 
 29   MMF d.o.o.- Kakanj 12 mjeseci trajanje ugovora  rok izvršenja isporuke robe je 24 sata način plačanja odgođeno 60 dana od dana prijema fakture. 4879,00 KM bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od dana obostranog podpisivanja    28.03.2018 godine 28.03.2019 godine 
 30   Multiteh inžinjering d.o.o. Zenica 12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši sukcesivno u roku od 7 dana od dana ispostave računa rok izvršenja usluge 7 dana 5.800,00 KM bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od obostranog potpisivanja   06.03.2018 godine 06.03.2019 godine 
 31   Institut za siguurnost i okoliš d.o.o Tuzla  12 mjeseci trajanje ugovora plačanje odgođeno 30 dana od dana izvršenja usluge rok izvršenja usluge 10 dana 2.400,00 KM bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od obostranog potpisivanja    20.02.2018 godine 20.02.2019 godine  
 32   Tave varnost elektronika  Visoko 12 mjeseci trajanje ugovora plačanje odgođeno 30 dana od dana zaprimljene fakture  rok izvršenja usluge je 15 dana od dana slanja naruđbenice 29.553,00 KM bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od obostranog potpisivanja    04.12.2017 godine 04.12.2018 godine 
 33   Real kem Konjic  12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši odgođeno 30 dana  rok izvršenja usluge je 15 dana od dana slanja naruđbenice  101.100,00 KM bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od obostranog potpisivanja   09.02.2018 godine 09..02.2019 godine 
 34   Rud- Prom  Tuzla 12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši  odgođeno 60 dana  rok izvršenja usluge je 15 dana od dana slanja naruđbenice  7.950,00 KM bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od obostranog podpisivanja    20.07.2018 godine 20.07.2019 godine 
 35    Rud- Prom  Tuzla 12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši  odgođeno 60 dana  rok izvršenja usluge je 15 dana od dana slanja naruđbenice  3.950,00 KM bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od obostranog podpisivanja    20.07.2018 godine 20.07.2019 godine 
 36    Rud- Prom  Tuzla 12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši  odgođeno 60 dana  rok izvršenja usluge je 15 dana od dana slanja naruđbenice  3.950,00 KM bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora od obostranog podpisivanja    20.07.2018 godine 20.07.2019 godine 
 37   Ogrijev prijevoz 12 mjeseci trajanje ugovora plačanje se vrši odgođeno 30 dana   15.200,00 KM bez PDV-a 12 mjeseci trajanje ugovora    09.07.2018 godine 09.07.2019 godine 

Institut za sigurnost i okološ d.o.o. Tuzla