Pregovarački postupak 04-PP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI ROBE           TENDERSKA DOKUMENTACIJA     Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja  broj: 04/20-PP za javnu nabavku robe        Čelična lučna podgrada PZV-6; Čelična lučna podgrada 3ZV-9                                                                                    Arpil 2020. godine   … Opširnije

Više

Pregovarački postupak 01/20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI USLUGE           TENDERSKA DOKUMENTACIJA     Pregovaračkog postupka broj: 01/20-PP- javna nabavka usluge: DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) … Opširnije

Više