Pregovarački postupak 04-PP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI ROBE           TENDERSKA DOKUMENTACIJA     Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja  broj: 04/20-PP za javnu nabavku robe        Čelična lučna podgrada PZV-6; Čelična lučna podgrada 3ZV-9                                                                                    Arpil 2020. godine   … Opširnije

Više