Pregovarački postupka bez objave obavještenja o nabavci usluge : Defektaža otklanjanje kvara na radnoj mašini utovarivač Hyundai broj postupka : 08/17-PP

Datum:______.2017 Broj:________/2017 PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI USLUGE za pregovarački postupka bez objave obavještenja o nabavci usluge : Defektaža otklanjanje kvara na radnoj mašini utovarivač Hyundai broj postupka : 08/17-PP TENDERSKA DOKUMENTACIJA                                                                          Oktobar 2017. Godine 1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE 1.1. Broj nabavke:  08/17 -PP Ovim pozivom na dostavljanje zahtjeva … Opširnije

Više

Odluka o poništenju- Mikrobiološka i fizičko-hemijska analiza vode

Broj protokola:_________/17 Datum:_______ 2017. godine Na osnovu člana 69. Stav (2) tačka a), člana 70. St. 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14), te na osnovu Člana 67. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo ZD RMU ” Abid Lolić ” d.o.o. -Travnik –Bila, na osnovu Pravilnika o javnim nabavkama … Opširnije

Više

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za pregovarački postupak bez objave obavještenja 07/17-PP

Broj protokola:___________/17 Datum:________.2017. godine Na osnovu Člana 14. Stav 4, i Član 18 stav 1., Član 25. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. Glasnik BiH“ , broj 39/14 i  Člana 69. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila , osnovu Pravilnika o javnim nabavkama broj: NO-2955/16 od … Opširnije

Više

Pregovarački postpuka bez objave obavještenja broj 07/17-PP usluge

Datum:______.2017 Broj:________/2017 PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI  usluge  Prevoz uglja na realciji ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila – TE Tuzla  broj: 07/17-PP                                                                       Septembar  2017. Godine 1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE 1.1. Broj nabavke:  07/17 -PP Ovim pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće,pozivamo Vas da dostavite zahtjev za učešće … Opširnije

Više

ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude

Broj protokola:_________/17 Datum:_______ 2017. godine Na osnovu člana 64. Stav (1) tačka b), člana 70. St. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14), te na osnovu Člana 67. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo ZD RMU ” Abid Lolić ” d.o.o. -Travnik –Bila, na osnovu Pravilnika o javnim nabavkama … Opširnije

Više

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci robe –Mašinska oprema 5 lotova broj: 06/17-PP Lot 1- Korito (rina) Lot 2 – Pogonski bubanj ɸ800×1150 Lot 3- Reduktor RV 42 za grabuljasti transporter Lot 4- Muljna pumpa na komprimirani zrak Lot

Datum:______.2017 Broj:________/2017 PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI ROBE TENDERSKA DOKUMENTACIJA pregovarački postupka bez objave obavještenja o nabavci robe –Mašinska oprema 5 lotova broj: 06/17-PP Lot 1- Korito (rina) Lot 2 – Pogonski bubanj ɸ800×1150 Lot 3- Reduktor RV 42 za grabuljasti transporter Lot 4- Muljna pumpa na komprimirani zrak Lot 5-Rezervni dijelovi za … Opširnije

Više