Adresa:
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila
Ul. Dolac bb, 72281 Han-Bila Travnik, Bosna i Hercegovina

E-mail
Web: www.rmuabidlolic.com 

Kontakt telefoni:
CENTRALA, tel: +387 30 562 400
DIREKTOR, tel/fax: +387 30 562 400
IZVŠNI DIREKTOR ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE, tel: +387 30 562 400
IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE, tel/fax: +387 30 562 400
NABAVA, tel/fax +38730 562 400 / JAVNE NABAVKE, tel/fax: +387 30 562 400
PRODAJA, tel: +387 32 562 400
FINANSIJE, tel/fax: +387 30 562 403

Hvala Vam na ukazanom povjerenju!