Mrki ugalj iz RMU ‘Abid lolić’ Travnik-Bila ima sljedeće kvalitativne karakteristike:


– Veliku sagorljivost uglja     
– Visoku kaloričnost uglja     
– Pristupačnu cijenu uglja     
– Malu količinu sumpora, pepela, čađi i dima, pa time i malu zagađenost vazduha     
– Povoljan geografski položaj Rudnika     
– Jednostavan pristup kupcima upotrebom vozila za drumski prevoz     
– Ekonomičan i rentabilan ugljen što je potvrđeno u industriji i širokoj potrošnji     
– Naš ugljen je garancija za siguran i kontinuiran rad Vaših postrojenja, pogona i zagrijavanja prostorija.     
– Ogromne rezerve uglja i velika proizvodnja garancija su Vašeg kvalitetnog snabdijevanja
Kvalitativne karakteristike našeg mrkog uglja njegova su najbolja reklama.
U niže navedenoj tabeli dati su pokazatelji kvaliteta uglja, i cijene.

Red.brAsortimanCijena bez PDV-aCijena sa PDV-omToplotna moćCijena KM/GJ, bez PDV-a
1.Sitni87,61102,5014.000-15.0006,04
2.Grah119,66140,0014.000-17.0007,25
3.Orah119,66140,0014.000-17.0007,25
4.Kocka128,21150,0014.000-18.0007,33
5.Komad145,30170,0014.000-19.0007,85
6.Pakovani grah179,49210,00  
7.Pakovana kocka188,03220,00  
8.Pakovani komad196,58230,00